POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ REJESTR PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH BLOGA WIEM CO JEM CZYLI JAK CHRONIĘ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies  opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej  http://aronia-wiemcojem.blogspot.com/ prowadzonej przez  Annę Warzecha.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator - Anna Warzecha

Strona internetowa - strona bloga http://aronia-wiemcojem.blogspot.com/

Użytkownik - każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

§2 Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak formularz komentarzy lub formularz kontaktowy.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator. 

3. Podmioty odwiedzające stronę mają możliwość komentowania wpisów na blogu, za pomocą platformy internetowej Blogger, w której użytkownicy mogą logować się i tworzyć profile. Użytkownik rozumie i akceptuje politykę prywatności Blogger.
Należy pamiętać, że każdy użytkownik jest odpowiedzialny za swoje komentarze i w każdej chwili może poprosić o ich usunięcie.

4. Kontaktując się z Administratorem strony za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazywane jest adres e-mail. Ponadto, w treści wiadomości mogą być zawarte również inne dane osobowe. Dane te będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na kontakt. 
Podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Treść korespondencji w uzasadnionych przypadkach może podlegać archiwizacji przez określony czas, jednak po zakończeniu danego tematu zostanie usunięta. Użytkownik ma  prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z administratorem strony (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia.

5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

7. W razie wszelkich wątpliwości Użytkownik może kierować pytania na maila: aroniawiemcojemgmail.com

8. Każda osoba, której dane dotyczą (o ile jesteśmy administratorami) ma prawo dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§3 Udostępnianie danych

1. Jako administrator danych osobowych nie przekazuję, nie sprzedaję i nie użyczam zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym instytucjom lub osobom chyba, że dzieje się to na wyraźną zgodę Użytkownika lub wyraźne życzenie (zastosowanie np. w przypadku organizowania konkursu i wysyłki nagród przez osoby inne niż Administrator).

2. Dane mogą być przekazane  innym osobom lub instytucjom, prokuraturze lub policji jedynie w następstwie postanowienia sądu lub innego uprawnionego organu Państwa na potrzeby prowadzonych przez nie działań.

3. Niezależnie od powyższego dane Użytkowników mogą być również indeksowane przez wyszukiwarkę internetową jeżeli zostaną oznaczone przez Użytkownika jako publiczne.
Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. 
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§4 Pliki Cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies Facebooka, cookies YouTube, cookies wtyczki społecznościowej.

2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Użytkownikowi  informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony.
Administrator informuje ponadto, że Użytkownik  może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej można znaleźć wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Jednocześnie należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej Użytkownika, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

3. Administrator strony korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony przez Użytkownika, takie jak wyświetlane podstrony, czas spędzony na nich czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.

4. Na stronie Administratora używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google+.
Wyświetlając stronę internetową Administratora, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki zostanie przekazana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i zintegrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że  przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę Administratora, nawet jeśli nie posiada on profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli Użytkownik skorzysta z danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz  prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę jego prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej Administratora bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla swojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

5. Administrator osadza  na swojej stronie internetowej  wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi YouTube.  Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo lub audio. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na ich załadowanie, nie powinien ich odtwarzać.
Jeśli Użytkownik zalogował się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na stronie Administratora do profilu Użytkownika w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę jego prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.
Jeśli Użytkownik nie chce, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Administratora powinien wylogować się z tego serwisu. Może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla swojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Więcej informacji na temat  polityki prywatności Google można znaleźć pod tym linkiem https://policies.google.com/privacy


§5 Konkursy

Na stronie internetowej Administratora mogą być przeprowadzane konkursy. W takim przypadku wszystkie zebrane od Uczestników dane niezbędne do jego przeprowadzenia zostaną po jego zakończeniu usunięte i nie będą wykorzystywane w innym celu.
Dane osobowe laureatów mogą być za ich zgodą przekazane Fundatorom nagród w celu przekazania nagrody.Comments

0 komentarze:

Prześlij komentarz

INSTAGRAM

Instagram

OBSERWUJ